USG Brzucha

Badanie jest wykonywane na zlecenie lekarza lub za odpłatnością bez skierowania.

Sposób przygotowania do badania.

Na badanie należy zgłosić się na czczo, to znaczy w dniu badania nic nie jeść, nie pić, nie palić papierosów i jeśli to możliwe nie zażywać leków.

  • NZOZ Salus 25 740 54 55 Otwarte od poniedziałku do piątku 7:00 - 19:00
  • Rejestracja elektroniczna