Poradnia Psychiatryczna

Poradnia Psychiatryczna

Poradnia Zdrowia Psychicznego zajmuje się leczeniem osób z zaburzeniami psychicznymi. Leczenie chorych ukierunkowane jest na szybkie ustąpienie niedyspozycji nerwicowych, psychicznych i psychosomatycznych i powrotów pacjenta do samodzielnego i aktywnego życia.

Zakres diagnostyki i leczenia:
- zaburzenia i choroby psychiczne,
- psycho- i farmakoterapia depresji
- nerwice, psychozy oraz uzależnienia
- zespoły organicznych uszkodzeń UON
- orzecznictwo lekarskie i psychiatryczne

Świadczenia udzielane są na podstawie umowy z NFZ.

Poradnia Psychiatryczna – NFZ
lek. Marcin Cabaj - specjalista psychiatrii